loading...

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemli!

GENEL MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ

Ürün veya Servislerimizi ne zamandır kullanıyorsunuz ?

 • Hiç Kullanmadım

 • 1 aydan az

 • 1-3 ay

 • 3-6 ay

 • 6 ay - 1 yıl

 • 1 yıldan fazla

Ürün veya Servislerimizden ne kadar memnunsunuz ?

 • Hiç Memnun Değilim

 • Memnun Değilim

 • Kararsızım

 • Memnunum

 • Çok Memnunum

En çok hangi hizmetimizden memnun kaldınız ?

Geliştirmemizi istediğiniz yönlerimiz var mı ?

Ürünlerimiz veya servis hizmetimiz beklentilerinizi karşıladı mı ?

Personelimiz nazik ve özenli miydi ?
GAMA AKÜMÜLATÖR SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. web sitemizi ziyaretinizden, şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden mutluluk duyar. Biz, sizin özel bilgilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız ve internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinde özel alanınızın korunması, iş süreçlerimizde dikkate aldığımız ve önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler sorumlu birimin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Veri güvenliği politikamız ayrıca GAMA AKÜMÜLATÖR SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları´nı kapsamaktadır. gamaaku.com web sitesi, sözü geçen veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası
GAMA AKÜMÜLATÖR SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
Şirketimiz tarafından GAMA AKÜMÜLATÖR SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak ve aşağıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz müşteri kaydı oluşturulması ve bu kapsamda; ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile satış ve pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenecektir.

a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GAMA AKÜMÜLATÖR SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. (“Şirket” ) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
• Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen ürünümüz hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Dolandırıcılığın önlenmesi ve kredi risklerinin azaltılması amacıyla Müşterilerimizin ve gamaaku.com'un güvenliğini korumak ve dolandırıcılığı ve suistimali engellemek ve teşhis etmek için , Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Gama Akü Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Toplanan kişisel verileriniz; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması ve bu çerçevede, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen ürünümüz ve hizmetimiz hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması amaçlarıyla ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere, Gama Akü ve diğer grup şirketlerine , 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gamaaku.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Gama Akü Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecektir.

d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki ortamda ve internet ortamında internet sitemiz kanallarıyla, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilmemiz ve bu çerçevede onayınızın elde edilmesine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi gamaaku.com internet adresinden Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç talebin şirkete iletildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Seçme Olanakları
Verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile yararlanmak arzusundayız. Doğal olarak bu tür etkinliklere katılıp katılmamak tamamen sizin seçiminizdir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız.

Cookieler

gamaaku.com ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde tasarlayabilmek için cookieler kullanmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve web sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler, sizin bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarnızın üzerindeki cookie tanınıyor. Kişiye özgü veriler sizin onaylamanız koşuluyla cookie´lere kaydediliyor, bu örneğin, kullanıcı ID´nizi ve şifrenizi tekrar girmemek için korumalı bir çevrimiçi erişiminden yararlandığınız zaman geçerli olabiliyor.
Tabii ki web sitemize cookie´siz de ulaşabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının çoğu cookieleri otomatik olarak kabul etmektedir. Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, tarayıcı ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz tarayıcı üreticinizin hazırladığı el kitapçığını okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş cookieleri her an silebilirsiniz. Ancak cookie kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir.

Güvenlik
gamaaku.com, tarafımızdan yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içersindedir.

Bilgi Alma Hakkı
gamaaku.com ya da şirketin sizin bölgenizden sorumlu yetkili birimi, talebiniz üzerine olabildiğince hızlı ve yazılı olarak yürürlükteki yasalar uyarınca, kişisel verilerinizin bizde kayıtlı olup olmadığını veya hangilerinin kayıt edildiğini bildirmektedir. Kullanıcı olarak kayıtlı iseniz, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme olanağı tanınmaktadır. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliğiyle ilgili çabalarımıza karşın yanlış bilgiler kayıt edilmiş ise, bu yanlışlar sizin uyarınız üzerine düzeltilmektedir.
Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız var ise şirkette veri güvenliğinden sorumlu yetkiliye başvurabilirsiniz. Kendisine ve ekibine bilgi alma talebiniz, öneri ya da şikayetiniz olduğunda da ulaşabilirsiniz. Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz. Veri Sahibi Başvuru Formu Kullanım verilerinin değerlendirilmesi; Analiz araçlarının kullanımı a. Web sayfalarımızın içeriklerini ilgi alanlarınıza uygun bir şekilde uyarlamak ve bu şekilde size özel teklifler geliştirmek isteriz. Kullanıcı tercihlerini ve web sayfalarının özellikle popüler alanlarını tespit etmek için şu analiz aracını (araçlarını) kullanmaktayız: Adobe Analytics, Google Inc., Flashtalking ve Sizmek….

b. Bu analiz araçları kullanıldığında YURTDIŞINDA bulunan sunuculara veriler aktarılabilir ve orada işlenebilir. Kişisel verilerinizin aktarımı sırasında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gamaaku.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Gama Akü Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

c. Belirtilen analiz araçlarını kullanarak web sayfalarımızı ziyaretiniz ile ilgili bilgi toplamamızı ve bu bilgileri analiz etmemizi istemiyorsanız bu uygulamamızı temelli olarak reddedebilirsiniz ("Opt-Out").

Ret kararınıza tarayıcınıza bir Opt-Out çerezi yerleştirerek uymaktayız. Bu çerez, sadece ret kararı verdiğinizi belirtmektedir. Opt-Out çerezinin, teknik nedenlerden dolayı sadece kaydedilmiş olduğu tarayıcıda etkin olacağını belirtmek isteriz. Çerezleri silerseniz veya başka bir tarayıcı veya cihaz kullanırsanız, Opt-Out işlemini tekrarlamanız gerekecektir.

d. Aşağıda kullandığımız analiz araçlarının sağlayıcıları ve ilgili Opt-Out seçenekleri ile ilgili bilgi bulabilirsiniz:

i. Adobe Systems Inc. (“Adobe“) tarafından Adobe Analytics
Adobe, EU-U.S. Privacy Shield'e göre sertifikalandırılmıştır. Adobe Analytics ürünü ile değerlendirmeyi reddetmek için şu bağlantıyı takip etmeniz yeterlidir: https://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html
ii. Google Inc. ("Google")
Google, EU-U.S. Privacy Shield'e göre sertifikalandırılmıştır. Verilerinizin aktarılmasını ve Google tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Google, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr
iii. Flashtalking
Flashtalking Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili bilgili şu bağlantı üzerinden bulabilirsiniz: http://www.flashtalking.com/privacypolicy/
Verilerinizin aktarılmasını ve Flashtalking tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Flashtalking, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://www.flashtalking.com/optout/

iv. Sizmek
Sizmek Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili bilgili şu bağlantı üzerinden bulabilirsiniz: https://www.sizmek.com/privacy-policy/
Verilerinizin aktarılmasını ve Sizmek tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Sizmek, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options
v. Salesforce DMP Salesforce DMP Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili bilgili şu bağlantı üzerinden bulabilirsiniz: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice
vi. Adform
Adform kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgiyi şu bağlantı üzerinden bulabilirsiniz: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

Kullanıma dayalı bilgiler (Targeting ve Retargeting)
Online pazarlamamızı (örneğin banner reklamlar) ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre daha hassas bir şekilde uyarlayabilmek için Targeting ve Retargeting teknolojileri kullanmaktayız. Bu kapsamda ilgi duyduğunuz ürünlerimiz ve hizmetlerimiz çerezlerin kullanımı üzerinden kaydedilir. Targeting'de bu çerezler, web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, Retargeting'de sizi ilgi alanlarınıza yönelik olası en iyi şekilde bireysel olarak bilgilendirebilmek için Retargeting ortaklarımızla işbirliği yapan diğer web sayfaları ziyaret edildiğinde okunur ve kullanılır. Bu çerezlerde yarı-anonim bir çerez-ID'si kaydedilir, yani bunun üzerinden kimliğiniz kolayca belirlenemez. Retargeting'de Retargeting ortaklarımızın sunduğu ilgi duyduğunuz ürün ve hizmetler hakkında bilgi toplamak da mümkündür. Bu Targeting veya Retargeting araçları kullanılırken veriler yurtdışında'de bulunan sunuculara aktarılabilir ve orada işleme alınabilir; lütfen bununla ilgili bu Veri Gizliliği metninin bir önceki başlığında yer alan (b) alt başlığı altındaki bilgileri okuyun.

Bizim ve Targeting/Retargeting ortaklarımızın ziyaretiniz hakkında bilgileri işlemesini ve ayrıca afiş reklamlarının ilgi alanlarınıza göre uyarlanmasını istemiyorsanız, bunlara verilen izni, dilediğiniz zaman temelli olarak reddedilirsiniz (Opt-Out). Ret kararınıza tarayıcınıza bir Opt-Out çerezi yerleştirerek uymaktayız. Bu çerez, sadece ret kararı verdiğinizi belirtmektedir. Opt-Out çerezinin, teknik nedenlerden dolayı sadece kaydedilmiş olduğu tarayıcıda etkin olacağını belirtmek isteriz. Çerezleri silerseniz veya başka bir tarayıcı veya cihaz kullanırsanız, Opt-Out işlemini tekrarlamanız gerekecektir.
Aşağıda, kullanılan Targeting veya Retargeting teknolojileri ve bunların sunucuları ve ayrıca ilgili Opt-Out seçeneği ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz:
- Birleşik Krallık, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda, Londra'da bulunan salesforce.com EMEA Limited ([Targeting/Retargeting]) şirketinden Salesforce Data Management Platform'u (DMP) Bu teknoloji kullanılırken ABD'deki sunuculara veriler aktarılır.
Çerezlerin kullanımına itiraz etmek için lütfen şu bağlantıyı kullanın: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice/
- İrlanda, Dublin'de bulunan Adobe Systems Software Ireland Limited şirketinden Adobe Target
Bu teknoloji kullanılırken ABD'deki sunuculara veriler aktarılır.
Çerezlerin kullanımına itiraz etmek için lütfen şu bağlantıyı kullanın: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html - Google Inc.
Verilerinizin aktarılmasını ve Google tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Google, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr
- Flashtalking
Verilerinizin aktarılmasını ve Flashtalking tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Flashtalking, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://www.flashtalking.com/optout/
- Sizmek
Verilerinizin aktarılmasını ve Sizmek tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Sizmek, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options

Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği Veri Sorumlusu aksi belirtilmediği sürece:
GAMA AKÜMÜLATÖR SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Çalı Mahallesi OSB 4. (410) Sokak No:4 Nilüfer/BURSA
Telefon: +90 224 443 09 00 - 443 41 51
http://www.gamaaku.com/iletisim/tr.html
E-posta: info@gamaaku.com

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE ONAY VERİYORUM


X

ÇEREZ KULLANIMI

İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması ve sitenin çalışmasının iyileştirilmesi için teknik olarak zorunludur.
Diğer çerezlerin kullanımı ise sosyal medya özellikleri sunulmasını, site deneyiminiz esnasında ve takiben tarafımızca veya iş ortaklarımız aracılığıyla size sunulan ya da sunulacak olan reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır.
Çerezler hakkında detaylı bilgi almak ve ayarlarınızı değiştirebilmek için GAMA AKÜMÜLATÖR SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Gizlilik ve Çerez Politikası (“Gizlilik ve Çerez Politikası”)’nı incelemenizi rica ederiz.

Kvkk Aydınlatma Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.
GAMA AKÜMÜLATÖR SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. | 2017